Generelle betingelser og vilkår

Generelle betingelser og vilkår

ALT DET MED SMÅT

Indledning

Tag-it leverer web-tjenesterne Tag-it Fri og Tag-it Pro, forskellige egenudviklede Produkter til mærkning af nøgler, kufferter, cykler, indbo, værktøj med mere, samt Produkter til mærkning af materiel, udstyr og lokationer, forbeholdt erhverv, til registrering i løsningen Tag-it Pro. 

Produkterne registreres i Applikationen via hjemmesiden https://tag-it.nu ( https://app.tag-it.nu ) De registrerede Produkter har til formål at formidle kontakt mellem Brugeren eller Virksomheden der har registreret Produktet og Anmelderen der har fundet en mistet Ejendel eller vil rapporterer fejl eller mangler på den mærkede Enhed. 

Opretter du en profil på Tag-it.nu, benytter sitet eller tjenester leveret af Tag-it, så accepterer du samtidig disse Generelle betingelse og vilkår, BrugervilkårHandelsbetingelserPrivatlivspolitik samt Cookiepolitik.  

Tag-it.nu og tjenesterne på hjemmesiden stilles til rådighed for dig af:

Tag-it ApS
CVR-nr. 34049904
Zinniavej 17  |  2770 Kastrup  |  Danmark
T: ( +45 ) 71 74 54 78  |  E: kontakt@tag-it.nu

Disse vilkår træder i kraft den 14. april 2021.

Difinitioner


Applikationen:
 Den onlinebaserede platform Tag-it til private brugere og Tag-it Pro til virksomheder, som begge tilgås via hjemmesiden https://tag-it.nu ( https://app.tag-it.nu ) 

Produkt: Nøgleringe, Kuffertmærker, Klistermærker ect. produceret af Tag-it, som kan registreres i Applikationen.

Ejendele: Nøgler, Kufferter, Cykler, Indbo, Elektronik, Legetøj, Værktøj, ect. mærket med et Produkt og registreret i Applikationen, med det formål at Brugeren kan modtage besked hvis Ejendelen mistes.   

Enhed: Værktøj, Udstyr, Materiel eller Lokationer mærket med et Produkt og registreret i Applikationen, med det formål at Brugeren kan modtage besked hvis enheden har fejl eller mangler.  

Bruger: En person der opretter en brugerprofil i Applikationen.

Brugerprofil: Brugerens personlige område i Applikationen. 

Virksomhedsprofil: En virksomhed der opretter en konto i Applikationen. Virksomhedsprofilen forbindes med én eller flere Brugerprofiler. 

Brugerdata: Data om de i Applikationen oprettede Ejendele eller Enheder. 

Anmelder: En person der scanner QR koden på Produktet og skriver en besked vedrørende den mærkede Ejendel eller Enhed.   

Generelt

Rettigheder

Tag-it ApS er indehaver af alle rettigheder til Applikationen. Rettighederne omfatter immaterielle rettigheder såsom ophavsretten til software, samt alle andre rettigheder, der knytter sig til de Produkter og tjenesteydelser, som udbydes af Tag-it.

Som bruger opnår du alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til Applikationen.

Vedligeholdelse og ændringer

Tag-it forbeholder sig ret til at ændre Applikationen, herunder fjerne eksisterende funktioner, samt tilføje nye.

Tag-it arbejder konstant på at vedligeholde og forbedre Applikationen, det kan nødvendiggøre, at adgangen til Applikationen afbrydes eller begrænses i kortere perioder. Tag-it vil så vidt muligt varsle afbrydelser på hjemmesiden.

Tag-it kan ikke garantere, at Applikationen altid er tilgængelig.

Tag-it forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller tilføjelser i nærværende betingelser.

Ansvarsfraskrivelse

Tag-it kan ikke holdes ansvarlig for, at mærkede ejendele ikke returneres til ejeren eller for de returnerede genstandes tilstand.

Tag-it er ikke ansvarlig for den kommunikation, der udveksles ved hjælp af tjenesten, og påtager sig intet ansvar for indholdet. Ansvaret for kommunikationen påhviler udelukkende Brugeren og Anmelderen.

Tag-it er ikke ansvarlig for tab af Brugerdata eller, at data utilsigtet kommer i tredjemands besiddelse.

Tag-it er ikke ansvarlig i tilfælde af bortkomne genstande leveres tilbage til andre personer end deres retmæssige ejer, eller for den juridiske afklaring af ejerforholdet.

Tag-it er ikke ansvarlig såfremt tjenesten benyttes til andre formål end den er tiltænkt.

Tag-it er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af indtjening, tab af goodwill eller andre forretningsmæssige tab.

Misbrug

Tag-it kan lukke adgangen til øjeblikkeligt og uden varsel, såfremt Tag-it har en rimelig grund til at antage, at du overtræder disse vilkår, lovgivningen eller andres rettigheder, eller at din konto benyttes til andre former for misbrug, fx krænkende indhold. Tag-it kan ikke stilles til ansvar for tab, som følge af udelukkelse fra tjenesten.

Force Majeure

Hverken brugeren eller Tag-it er ansvarlig over for den anden part for manglende overholdelse af aftalen eller skader, som skyldes force majeure eller andre omstændigheder, som parten ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre. Hertil regnes blandt andet krig, terror, naturkatastrofer, brand, vandskade, handelsrestriktioner og andre myndighedsbeslutninger, virus- eller hackerangreb, hærværk, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure eller arbejdsretlige konflikter.

Overdragelse

Du er velkommen til at overdrage dine tags fra Tag-it til andre. Hvis modtageren ønsker at benytte tjenesten, må modtageren oprette en konto hos Tag-it og i den forbindelse acceptere vilkårene for brug.

Din konto er personlig og kan ikke overdrages.

Tag-it må helt eller delvist overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen med dig til andre.

Øvrige vilkår

Med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning, skal enhver tvist mellem dig og Tag-it afgøres ved Tag-it’s hjemting og efter dansk ret. Dansk ret omfatter i denne sammenhæng ikke reglerne om værneting og lovvalg eller regler, der normalt kun finder anvendelse i internationale forhold.

Brugervilkår

Afsnittet Brugervilkår omhandler de vilkår du som Bruger af tag-it.nu accepterer når du som privatperson og / eller virksomhed opretter en Bruger- eller Virksomhedsprofil og afkrydser feltet “Jeg accepterer de generelle betingelser og vilkår” på hjemmesiden https://tag-it.nu ( https://app.tag-it.nu )

Anvendelse - Privat

Alle kan på hjemmesiden tag-it.nu oprette en gratis Bruger i Applikationen. Brugeren kan registrere Produkter købt på hjemmesiden, i butikker eller modtaget som reklamegaver, i sin Brugerprofil. Brugeren kan tilknytte informationer om de mærkede og registrerede Ejendele.

Adgangen til Brugerens profil og de registrerede Ejendele forbliver gratis, men Tag-it forbeholder sig ret til at udvikle tillægsydelser som kun kan bruges mod betaling.

Anvendelse - Erhverv

Virksomheder kan på hjemmesiden tag-it.nu kan alle oprette en gratis Virksomhedsprofil. Virksomsprofilen tilknyttes den Bruger som opretter Virksomhedsprofilen. Der kan gratis registreres 3 Tag-it Produkter til en Virksomhedsprofil. Ved registrering af 4 eller flere Produkter pålægges Virksomhedsprofilen et abonnement for brugen af Applikationen.

Virksomhedsprofilen kan forbindes med 2 eller flere Brugere. Brugere tilknyttet Virksomhedsprofilen inddeles i rollerne Administrator, Manager eller Medarbejder. Der kan tilknyttes utallige Brugere med Medarbejder rolle, men tilknyttes flere end 1 Bruger med rolle, Administrator eller Manager er disse forbundet med et tillæg til abonnementet.

Tjenesten

Tag-it formidler, via de i Applikationen registrerede Produkter, kontakten imellem Brugeren og Anmelderen.

Tag-it formidler kommunikation mellem Bruger og Anmelder, ved at sende en notifikation på e-mail, sms eller telefon, når den ene part har skrevet til den anden. Kommunikationen mellem Bruger og Anmelder foregår på tag-it.nu indtil Bruger eller Anmelder vælger at flytte kommunikationen uden for tag-it.nu. 

Når du bruger Tjenesten, kan du ikke fravælge at modtage notifikationer på e-mail, sms eller telefon fra Tag-it. Læs mere i afsnittet Privatlivspolitik

Tag-it er ikke ansvarlig for kommunikationen mellem Brugeren eller Anmelderen. Hvis den ene part, ikke besvarer kommunikation fra den anden part, kan Tag-it ikke udlevere oplysninger om modparten. Brugeren skal være opmærksom på hvilke personoplysninger Brugeren deler med Anmelderen, således at disse oplysninger ikke kan misbruges.

Tag-it kan ikke stilles til ansvar for urimelige krav, fra hverken Bruger eller Anmelder. Ej heller kan Tag-it afgøre eventuelle tvister mellem Bruger og Anmelder.

Anmelderen kan ifølge lov om hittegods have krav på findeløn. Typisk vil Anmelderen ikke kræve det, men vi opfordre Brugeren, der får en mistet ejendel tilbage, til at værdsætte at Anmelderen har taget sig tid til at give Brugeren besked.  

Brugerens ansvar

Den enkelte Bruger er ansvarlig for brugen af dennes Brugerprofil samt adgangsoplysningerne til denne. Får Brugeren mistanke om misbrug skal denne mistanke straks meldes til support@tag-it.nu

Handelsbetingelser

Afsnittet Handelsbetingelser omhandler de vilkår du accepterer når du som privatperson eller virksomhed handler på hjemmesiden https://tag-it.nu

Persondata

For at fremsende din ordre har Tag-it behov for følgende oplysninger om dig:

Navn
Adresse
Postnummer / By
Telefonnummer
E-mailadresse

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores Privatlivspolitik. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

TAG-IT forbeholder sig ret til at fremsende information på e-mail før og efter købet.

Betaling

På tag-it.nu kan du betale med Dankort, Visa, Mastercard, og MobilePay. Tag-it tillægger ikke gebyrer på betalingskort.

Overførsel af kortdata sker via et betalingssystem ( Bambora ). Overførslen er krypteret via SSL.

Tag-it lagre ikke kreditkortdata, med mindre du eksplicit har godkendt dette.

Levering

Tag-it tilbyder følgende leveringsformer:

 • DAO levering til privatadresse eller arbejdsplads

 • DAO levering til  pakkeshop

Ordre ekspederes og afsendes indenfor 24 timer. Ordre forventes leveret indenfor 72 timer efter ordren er afsendt. Tag-it bærer ansvaret for varerne indtil du har modtaget dem. 

Reklamationsret

Tag-it yder 24 måneders reklamationsret iflg. købeloven. Reklamationen skal meddelelse Tag-it på kontakt@tag-it.nu hurtigt muligt efter fejlen er opstået.

Tag-it reparerer, ombytter, eller giver afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at fejlen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Fortrydelsesret

Tag-it tilbyder 30 dages fortrydelsesret på standard Produkter. Hvis Produkterne er designet og lavet specifikt til dig eller din virksomhed bortfalder fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter du har modtaget Produkterne.

Inden 30 dage fra modtagelsesdatoen skal du give Tag-it meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives til kontakt@tag-it.nu Husk at gøre tydelig opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Det er en forudsætning for at gøre brug af fortrydelsesretten, at Produkterne ikke er taget i brug.

Du kan ikke fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen, uden at give os tydelig meddelelse om dette.

Produkterne returneres til Tag-it, hurtigst muligt, senest 14 dage efter meddelelsen om at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Produkterne returneres til Tag-it ApS, Zinniavej 17, 2770 Kastrup i samme eller tilsvarende emballage som de blev modtaget. Du afholder omkostninger til returneringen.

Tilbagebetalingen af købsbeløbet inklusiv leveringsomkostninger, udbetales så snart Produkterne er modtaget og konstateret ubrugte.

Privatlivspolitik

Tag-it respekterer dit Privatliv. I dette afsnit beskriver vi dine rettigheder til privatliv og vores forpligtigelse til at beskytte dine personoplysninger. 

Tag-it er et dansk selskab, der leverer tjenester til private og virksomheder. Tag-it er underlagt den europæiske persondatalovgivning og den generelle databeskyttelsesforordning, GDPR. 

Tag-it som Dataansvarlig

Tag-it ifalder sig ansvaret som Dataansvarlig idet Tag-it afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen af dine personoplysninger udføres. 

Anvendelsesområde

Denne Privatlivspolitik er gældende for alle Tag-it’s forretningsprocessor og for alle hjemmesider, domæner, mobile løsninger eller tjenester leveret af Tag-it. 

Privatlivspolitikken leverer oplysninger om databehandlingen som udføres af Tag-it, hvor Tag-it optræder som dataansvarlig. 

Personoplysninger er oplysninger som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer. Undgå venligt at bruge hjemmesiden tag-it.nu, Applikationen eller vores tjenester, hvis du ikke kan accepterer måden hvorpå vi behandler personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik.  

Hvis personoplysninger behandler Tag-it

Tag-it behandler personoplysninger om Brugere og Anmeldere der benytter tjenesten. Tag-it behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle kunder eller Brugere af tjenesten, der henvender sig via hjemmesiden eller andre Tag-it kanaler. Tag-it behandlere endvidere personoplysninger om jobansøgere, der opfordret eller uopfordret henvender sig til Tag-it. 

Hvorfor behandler Tag-it personoplysninger


Kunder, Brugere og Anmeldere

For at kunne behandle kontakten til og fra vores kunder, Brugere og Anmeldere har Tag-it behov for behandle personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle ordre, fakturering og anden finansiel opfølgning.

 • At identificere den enkelte Bruger som registrant af de registrerede Produkter.

 • At håndterer kommunikationen mellem Bruger og Anmelder.

 • At tilbyde support til Brugere af Applikationen.

 • At forbedre og udvikle funktionaliteten og brugeroplevelsen af Applikationen, vores tjenester og Produkter.

 • At identificere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler.

 • At udføre vedligeholdelse, fejlfinding og fejlretning.

 • At leverer ønskede tilbud om Produkter og tjenester

 • At oprette kundenprofiler med henblik på promovering af relevante Produkter og tjenester 


Kundeemner

Med samtykke fra kundeemner, behandler Tag-it personoplysninger om potentielle kunder med henblik på promovering og markedsføring. For at kunne levere relevant og målrettet annoncering til potentielle kunder, opretter Tag-it en interesseprofil ud fra din aktivitet på tag-it.nu og Tag-it’s kanaler. 

Hvordan indsamler Tag-it personoplysninger

Tag-it indsamler primært personoplysninger direkte hos vores besøgende, kunder, Brugere og Anmeldere efter deres samtykke af vores Cookiepolitik, denne Privatlivspolitik og ved tilmelding til vores nyhedsbreve ect. 

Virksomheder kan tilknytte medarbejdere til deres Virksomhedsprofil, hvorfor det vil være virksomheden der deler dine personoplysninger med Tag-it.

Tag-it benytter cookies og andre sporingsteknologier når du bruger hjemmesiden, interagerer med os på e-mail eller chat, via marketingpartnere, sociale medier eller offentlige kilder. Tag-it vil være i stand til at kombinere personoplysninger fra forskellige kilder. Læs mere om vores brug af cookies og andre sporingsteknologier i afsnittet Cookiepolitik

Hvilke personoplysninger behandler Tag-it

Typer af personoplysninger Tag-it behandler om dig, kan være:

 • Kontaktoplysninger, som navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

 • Unikke brugeroplysninger, såsom brugernavn og adgangskode.

 • Beskæftigelsesoplysninger, såsom din rolle i en virksomhed.

 • Indhold, fotos og informationer om de i Applikationen oprettede Ejendele og eller Enheder.

 • Kommunikation og fotos mellem Bruger og Anmelder.

 • Anmeldelser af Tag-it samt spørgsmål om Tag-it, Applikationen eller vores Produkter 

 • E-mail adfærd, hvilke e-mail fra Tag-it du åbner, hvornår og hvordan

 • Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger

 • Trafik- og aktivitetsoplysninger afgivet af din webbrowser, såsom browsertype, enhed, sprog, Ip-adresse, hjemmesiden du kom fra med mere.

Modtagere af personoplysninger behandlet af Tag-it

Tag-it kan ikke tilgå din IP-adresse, men den overlades til vores samarbejdspartner Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af Tag-it, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål. Tag-it har desuden Facebook Pixels implementeret på tag-it.nu for at samle data til brug for optimering af vores Facebook annoncer. I den forbindelse modtager Facebook oplysninger om din IP-adresse samt oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger tag-it.nu på om din web browser og hvilke sider du besøger. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet via Facebook Pixels på tag-it.nu fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Tag-it anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik.

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Tag-it, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til DAO eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. Derudover kan dine oplysninger blive videregives til samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder långivere.

Når du gennemfører betalingstransaktioner på tag-it.nu, sker dette via Tag-it’s PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, Bambora. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på tag-it.nu, er det kun Tag-it’s PCI certificerede samarbejdspartner Bambora og ikke Tag-it – som får adgang til dine oplysninger.

Oplysninger, som Tag-it behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til myndigheder og retlige instanser.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af tag-it.nu, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret uden for EU. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til databehandlere uden for EU sikres ved iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Dine rettigheder


Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til support@tag-it.nu. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget
af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger,som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive
bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som beskrevet i vores Cookiepolitik.

Retten til at ændre eller tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at ændre eller tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Du afmelder nyhedsbreve og eller markedsføringse-mails på linket i bunden af de fremsendte e-mails eller ved at skrive til vores kundeservice på support@tag-it.nu. Bemærk at du ikke kan afmelde notifikationer der fremsendes på e-mail, sms eller telefon om kommunikation mellem dig og Bruger / Anmelder.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

Sletning af personoplysninger

Oplysninger indsamlet, ved hjælp af cookies og andre sporingsteknologier, om din brug af tag.nu-nu, slettes efter reglerne i vores Cookiepolitik. De cookies, som Tag-it selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt hjemmesiden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.
Kommunikation mellem Bruger og Anmelder, kommentarer og spørgsmål i vores chat eller på e-mail til vores support  vil blive opbevaret, så længe det har forretningsmæssig værdi for Tag-it.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Tag-it i forbindelse hermed, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger, du giver på Tag-it’s profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik. Du kan altid selv slette dine oplysninger på Tag-it’s profiler på Sociale Medier, når du ønsker det. De oplysninger, Tag-it behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Tag-it’s egne systemer, slettes efter 3 måneder.

Oplysninger, som der stammer fra en samarbejdsrelation opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Tag-it at kunne dokumentere relationen.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

Kontaktoplysninger

Tag-it ApS, CVR-nr. 34049904 er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles af Tag-it.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i denne, kan du kontakte:

Tag-it ApS
Zinniavej 17  |  2770 Kastrup  |  Danmark
T: ( +45 ) 71 74 54 78  |  E: kontakt@tag-it.nu

Disse vilkår træder i kraft den 14. april 2021.

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne Privatlivspolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på tag-it.nu.

 

Denne version er sidst opdateret og træder i kraft den 14. april 2021.

Cookiepolitik

Få 10% på din første ordre

Skriv dig op til TAG-IT news og få rabatkoden i din indbakke.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.