WEBSHOP HANDELSBETINGELSER

I webshoppen på http://tag-it.nu kan købes TAG-IT’s eget produktsortiment samt produkter fra eksterne leverandører.

Persondata

For at fremsende din ordre har TAG-IT behov for at registrer følgende oplysninger om dig.

Navn
Adresse
Postnummer / By
Telefonnummer
E-mailadresse

Fakturaoplysninger opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Ingen personoplysninger deles, sælges eller videregives til tredjemand.

TAG-IT forbeholder sig ret til at fremsende information på e-mail før og efter købet.

Betaling

Overførsel af kortdata sker via et betalingssystem. Overførslen er krypteret via SSL.

TAG-IT lagre ikke kreditkortdata.

Levering

Alle ordre afgivet søndag til og med fredag ekspederes og afsendes inden for 24 timer. Ordre afgivet lørdag ekspederes og afsendes inden for 48 timer. Ordren afsendes med Postdanmark og forventes leveres inden for 48 timer efter ordren er afgivet.

Reklamationsret

TAG-IT yder 24 måneders reklamationsret iflg. købeloven. Reklamationen skal meddelelse TAG-IT på kontakt@tag-it.nu hurtigt muligt efter manglen er opstået.

TAG-IT reparerer, ombytter, eller giver afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Fortrydelsesret

TAG-IT tilbyder 30 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter vi har afsendt din ordre.

Inden 30 dage fra afsendelsesdatoen skal du give TAG-IT meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives til kontakt@tag-it.nu Husk at gøre tydelig opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Det er en forudsætning for at gøre brug af fortrydelsesretten, at varen ikke er taget i brug.

Du kan ikke fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af varen, uden at give os tydelig meddelelse om dette.

Varer returneres til TAG-IT, hurtigst muligt, senest 14 dage efter meddelelsen om at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Returnering af varer sendes til TAG-IT ApS, Zinniavej 17, 2770 Kastrup i samme eller tilsvarende emballage som de blev modtaget. Du afholder omkostninger til returneringen.

Tilbagebetalingen af købsbeløbet inklusiv leveringsomkostninger, udbetales så snart varerne er modtaget og konstateret ubrugte.


GENERELT

Rettigheder

TAG-IT er indehaver af alle rettigheder til tjenesten. Rettighederne omfatter immaterielle rettigheder såsom ophavsretten til software, samt alle andre rettigheder, der knytter sig til de varer og tjenesteydelser, som udbydes af TAG-IT.

Som bruger opnår du alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til tjenesten.

Vedligeholdelse og ændringer

TAG-IT forbeholder sig ret til at ændre tjenesten, herunder fjerne eksisterende funktioner, samt tilføje nye.

TAG-IT arbejder konstant på at vedligeholde og forbedre tjenesten, det kan nødvendiggøre, at adgangen til tjenesten afbrydes eller begrænses i kortere perioder. TAG-IT vil så vidt muligt varsle afbrydelser på hjemmesiden.

TAG-IT kan ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig.

TAG-IT forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller tilføjelser i nærværende betingelser.


Ansvarsfraskrivelse

TAG-IT kan ikke holdes ansvarlig for, at mærkede ejendele ikke returneres til ejeren eller for de returnerede genstandes tilstand.

TAG-IT blander sig ikke den kommunikation, der udveksles ved hjælp af tjenesten, og påtager sig intet ansvar for indholdet. Ansvaret for kommunikationen påhviler udelukkende parterne.

TAG-IT er ikke ansvarlig for tab af data eller, at data utilsigtet kommer i tredjemands besiddelse.

TAG-IT er ikke ansvarlig i tilfælde af bortkomne genstande leveres tilbage til andre personer end deres retmæssige ejer, eller for den juridiske afklaring af ejerforholdet.

TAG-IT er ikke ansvarlig såfremt tjenesten benyttes til andre formål end den er tiltænkt.

TAG-IT er i øvrigt ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af indtjening, tab af goodwill eller andre forretningsmæssige tab.


Force Majeure

Hverken brugeren eller TAG-IT er ansvarlig over for den anden part for manglende overholdelse af aftalen eller skader, som skyldes force majeure eller andre omstændigheder, som parten ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre. Hertil regnes blandt andet krig, terror, naturkatastrofer, brand, vandskade, handelsrestriktioner og andre myndighedsbeslutninger, virus- eller hackerangreb, hærværk, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure eller arbejdsretlige konflikter.

Opsigelse

Som bruger kan du altid slette din profil på http://tag-it.nu  Hvis du ønsker at slette din profil, beder vi dig skrive til TAG-IT på support@tag-it.nu

Vi sletter din profil inden for 2 dage. Når profilen slettes ophører alle registrerede TAG-IT produkter med at virke. Profilen og de slettede TAG-IT produkter kan ikke reetableres.

TAG-IT kan lukke tjenesten for enkelte brugere med et varsel på 3 måneder. TAG-IT kan dog tidligst lukke tjenesten 1 år efter brugerens seneste køb af tags eller andre produkter, som kun fungerer i sammenhæng med de andre dele af tjenesten.

Misbrug

TAG-IT kan lukke adgangen til øjeblikkeligt og uden varsel, såfremt TAG-IT har en rimelig grund til at antage, at du overtræder disse vilkår, lovgivningen eller andres rettigheder, eller at din konto benyttes til andre former for misbrug, fx krænkende indhold. TAG-IT kan ikke stilles til ansvar for tab, som følge af udelukkelse fra tjenesten.

Overdragelse

Du er velkommen til at overdrage dine tags fra TAG-IT til andre. Hvis modtageren ønsker at benytte tjenesten, må modtageren oprette en konto hos TAG-IT og i den forbindelse acceptere vilkårene for brug.

Din konto er personlig og kan ikke overdrages.

TAG-IT må helt eller delvist overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen med dig til andre.


ØVRIGE VILKÅR

Værneting og lovvalg

Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, skal enhver tvist mellem dig og TAG-IT afgøres ved TAG-IT’s hjemting og efter dansk ret. Dansk ret omfatter i denne sammenhæng ikke reglerne om værneting og lovvalg eller regler, der normalt kun finder anvendelse i internationale forhold.

Kontakt

2. januar 2015

Tag-it ApS
Zinniavej 17
2770 Kastrup
kontakt@tag-it.nu
+45 26784210

CVR-nr. 34 04 99 04